درباره ما

در دنیایی به سر می‌بریم که می‌توان اطلاعات را به صورت لحظه‌ای به اشتراک گذاشت و دیگر آن ایام به سر آمده که برای خواندن یک خبر باید منتظر روزنامه فردا ماند. آگاهی و ارائه اطلاعات به سایرین از بستر کاغذی بیرون آمده و این روزها کاربران همه چیز را درسایت وتلفن همراه هوشمند خود جستجو می‌کنند.

افلاک نیاز یک بستر تعاملی برای همگان می باشد تا بتواند یک راه ارتباطی اسان تر بین اگهی دهندگان را در کنار قابلیت های ویژه بوجود بیاورد. سختی های این راه زمانی برای ما اسان می شود تا از حمایت های گرم شما برخوردار شویم و این بدون حضور شما میسر نیست. بهترین حمایت شما از ما معرفی افلاک نیاز به دوستانتان می باشد.